Share with:


Ato janë të bazuara shpesh në makina të cilat ne i shohim përditë, por janë shumë më tepër se aq.

Jemi duke folur për makinat e garave në përgjithësi dhe për makinat e WRC Rally në veçanti.
Pavarsisht se e habitshme, një makinë e tillë kushton më shumë se $500.000. Kjo sepse jo vetëm pjesët e përdorura në të janë më sofistikuarat dhe më të mirat në treg, por edhe sepse skuadra të veçanta merren me Kërkim e Zhvillim (Research&Development) për arritur të realizojnë mrekulli inxhinierike si makinat e këtij klasi.
Për tu futur pak më në brendësi të tyre, ju ftojmë të ndiqni videot e mëposhtme.

Share with:


protire