No apps configured. Please contact your administrator.

No apps configured. Please contact your administrator.

A password will be e-mailed to you.

Share with:


Jo vetëm gjuha shqipe, por të gjitha gjuhët e planetit kanë probleme, kanë probleme me të thënurit siç duhet të emrave të markave.

Në Shqipëri përshëmbull, një nga rastet më tipike është Lamborghini, e cila në italisht është “LAMBORGINI”, kurse në shqip, gabimi klasik ka qënë dhe është “LAMBORXHINI”. Më pas emra si BMW, janë relativisht më të ngjashme nga Gjermanishtja në Shqip. Anglezët gjithashtu kanë problemet e tyre, si në rastin e BMW, por edhe në rastin e Alpine, ku marka lexohet si të jetë fjalë Anglisht.
Në shumë raste gabimet janë pa shmangshme sepse edhe vetë gjuhët, shpesh, janë shumë të ndyrshme nga njëra tjetra.
Videot më posht, flasin pikërisht për ato çka përmendëm më sipër.

Share with: