Share with:


Ne disa media diten e sotme nxorren lajmin se kushdo qe nuk paguan siguracionit të detyrueshëm për mjetin (TPL), do te gjobitej automatikisht ne qofte se nuk e paguante ate 30 dite pasi kishte skaduar afati. Njoftim i cili tronditi opinionin publik dhe ne vecanti te gjithe perdoruesit e automjeteve. Por nje njoftim i fundit per shtyp i DPSHTRR sqaron se nuk ka të parashikuar aplikimin e një gjobe automatike ndaj qytetarëve në rast se nuk pajisen me një kontratë sigurimi të detyrueshme për përgjegjësinë ndaj të tretëve (TPL)
Me sakte deklaraten e gjeni me poshte:

“Nisur nga një njoftim i publikuar ditën e sotme në disa media dhe portale, në lidhje me aplikimin e gjobës automatike në rastin e mospasjes së siguracionit të detyrueshëm për mjetin (TPL), ju informojmë se Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe DPSHTRR kanë vendosur të parën mbrojtjen e interesit publik, gjatë ushtrimit të kompetencave funksionale dhe gjatë hartimit të politikave në sektorin e transportit rrugor.

Në projektligjin e depozituar tashmë në Kuvend nga ana e Këshillit të Ministrave “Për disa shtesa dhe ndryshime të ligjit nr. 8378, datë, 22.07.1998,“Për Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë” dhe që është në pritje për diskutim në Komisionet e Përhershme Parlamentare përkatëse, nuk ka të parashikuar aplikimin e një gjobe automatike ndaj qytetarëve në rast se nuk pajisen me një kontratë sigurimi të detyrueshme për përgjegjësinë ndaj të tretëve (TPL) brenda 30 ditëve nga mbarimi i asaj të mëparshmes.
Në projektligjin e depozituar në Kuvend, është cilësuar vetëm fakti që përmes qendrës së informacionit si një bazë të dhënash zyrtare për shkëmbimin e informacionit, institucionet që ushtrojnë kontrollin në rrugë, marrin të dhëna në kohë reale për mjetet të cilat janë në qarkullim në rrugë dhe nuk kanë një kontratë sigurimi (TPL) të vlefshëm.
Qendra e informacionit e cila përmendet në nenin 9 të projektligjit të depozituar në Kuvend, është e parashikuar më herët në nenet 4, 38 dhe 41 të ligjit nr.10076, datë 12.2.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.
Për më shumë informacion mund të konsultoheni dhe me projektligjin e depozituar tashmë në Kuvend”

Gjithashtu mund ti hidhni nje te lexuar dhe ndryshimeve tjera ne kodin rrugor, nuk i dihet kurre mund tju duhet me momente te ndryshme gjate levizjes tuaj me automjete

Per me shume rreth kodit te ndryshuar rrugor klikoni LINK

Share with:


protire